הלוואות לעסקים קטנים

הלוואות לעסקים קטנים

הלוואות לעסקים קטנים הן הלוואות שניתנות לעסקים עם מחזור שנתי עד מיליון ₪ ומאפשרות להן לשפר את תזרים המזומנים. הלוואות אלו ניתנות לעסקים קיימים אשר מציגים פעילות שוטפת ושאינם נמצאים בהפסדים. הלוואות לעסקים קטנים ניתנות בדרכים הבאות:

  1. הלוואה דרך בנק – במקרה זה יש להציג לבנק את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על פעילות העסק הקטן לרבות התנהלות בחשבון הבנק הקיים שלכם, תעודת הזהות הבנקאית, היסטוריית אשראי וכדומה.
  2. הלוואה מקרנות מדינה – על מנת לעמוד בתנאים של קרנות המדינה יש להכין תוכנית עסקית הכוללת פירוט מלא ומדויק של ההוצאות שצפויות לכם וכיצד באמצעות ההלוואה שתקבלו תצליחו להגדיל את הכנסותיכם וכתוצאה מכך כמובן תשלמו גם יותר מיסים. תנאי סף לקבלת הלוואה מקרנות המדינה הוא ששילמתם את כל הנדרש לרשויות המס וביטוח לאומי ואין לכם חובות שטרם שולמו.
  3. הלוואה מגוף חוץ בנקאי – הדרישות של הגופים החוץ בנקאיים משתנים בהתאם לסכום שאתם צריכים. במידה ומדובר בסכום קטן עד 20,000 ₪ התהליך יהיה מזורז ומהיר אך אם תבקשו סכום גבוה יותר תדרשו למסמכים רבים נוספים ותהליך האישור יהיה ארוך יותר.

הלוואות לעסקים קטנים הם מרכיב חשוב ביותר בהנעת המשק. העסקים הקטנים מהווים יחד פעילות גדולה וענפה ביותר אפשר מניעה פעילות נוספת בכל המעגלים סביבה. לעיתים נראה כי הזרמת כסף לעסקים גדולים היא הכיוון הנכון והמרכזי אולם רוב הפעילות במשק ולאו דווקא בהיקף מכירות כולל, סביב העסקים הקטנים ולכן הלוואות לעסקים הקטנים הם חמצן שדרוש בכל עת.

הלוואות לעסקים קטנים
הלוואות לעסקים קטנים