תקנון

  1. מובהר כי חברת נובה טאק פתרונות פיננסיים בע"מ (להלן "נובה טאק") עוסקת בייעוץ ובתיווך בין לווים לבין מלווים.
  2. חברת נובה טאק אינה נותנת אשראי . האשראי ניתן ע"י נותני שירותים פיננסיים ( להלן "המלווה") בעלי רישיון לשירותים פיננסיים בהתאם להנחיות של המפקח ממשרד האוצר (לשעבר נותני שירותי מטבע).
  3. חברת נובה טאק משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בפרסום, שיווק, בבחינת הבקשה להלוואה ובמציאת נותן שירותים פיננסיים ( להלן "המלווה") אשר יממן את ההלוואה.
  4. הסכם ההלוואה נעשה בכתב בין הלווה (להלן "הלקוח") לבין המלווה כאשר מול חברת נובה טאק נחתם הסכם תיווך המגדיר את העמלה בגין העסקה שעל הלווה לשלם לנובה טאק.
  5. מובהר כי העמלה תשולם לנובה טאק רק במידה והלקוח מקבל הלוואה בפועל. במידה והלקוח לא קיבל הלוואה הוא לא מחויב בעמלה.
  6. כן מובהר כי במידה והלקוח מבצע פירעון מוקדם של ההלוואה לאחר קבלתה בפועל אזי עדיין הוא חייב לשלם את מלוא העמלה לנובה טאק אשר השקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהשגת ההלוואה.
  7. גילוי נאות – הלקוח אשר מבקש הלוואה נדרש לגילוי נאות , מלא ואמיתי ולפרוס בפנינו את כל המידע הפיננסי הרלוונטי לרבות: הלוואות אחרות שלקח , הכנסות אמיתיות, חובות קיימים, הימצאות בהליך לפשיטת רגל ועוד. מידע חלקי ו/או מידע שגוי ו/או מידע מזויף יכול ליצור מצג שווא ולגרום למלווה לאשר את הלוואה וכתוצאה מכך להוציא דבר במירמה מהמלווה על כל המשתמע מכך.
  8. לאחר קבלת ההלוואה בפועל, ע"י נותן שירותים פיננסיים, ההתנהלות של הלקוח הלווה תהיה ישירות מול נותן השירותים הפיננסיים לרבות בכל הקשור במידע לגבי יתרת ההלוואה, בבקשה לפירעון מוקדם ועוד.
  9. הלקוח מאשר לחברת נובה טאק לפנות אליו ולעניין אותו בחידוש ההלוואה ו/או הצעות פיננסיות אחרות. מובהר כמובן כי במידה והלקוח יבקש שלא נפנה אליו יותר אזי בקשה זו תכובד במלואה.
  10. חברת נובה טאק לא מעודדת אף לקוח לקחת הלוואה והפרמטר החשוב ביותר הוא לא מתן ההלוואה אלא יכולת ההחזר של ההלוואה. אנו חוזרים ומדגישים כי לפני שלוקחים הלוואה יש לבדוק האם ניתן לצמצם הוצאות או לדחות הוצאות או לחלופין להגדיל הכנסות.